Kommunal upphandling

Det finns ingen tillförlitlig statistik kring hur stora summor all upphandling i Sverige men uppskattningsvis är värdena mellan 450-535 miljarder kronor per år. I en kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka personer som är behöriga att öppna anbud. Tyvärr är det bara ungefär 12 procent av småföretagen med 0–49 anställda har deltagit i en offentlig upphandling de senaste 12 månaderna enligt Tillväxtverket. Vilket troligtvis beror på att transparensen är dålig kring upphandlingarna. Varför inte göra det enklare för småföretag att konkurrera med de lukrativa kommunala upphandlingarna?

Direktupphandlingar och tröskelvärden

Enligt tidningen Entreprenör sker ca 73% av all upphandling i Sverige av direktupphandlingar 2014. Enligt Doublecheck som kontrollerat olika leverantörsreskontra är siffran 85-90%. Från den 1:a juli är det höjda beloppsgränser för direktupphandlingar. Tidigare var gränsen 270 000 kronor men den nya
nya gränsen är 505 800 kronor.

e-Avrop

e-Avrop är en webbplats där det är möjligt att publicera upphandlingar och avtal är e-Avrop och databasen marknadsför sig att det kan ske utan kostnad. Besök webbplatsen.

Göteborgs kommun

En av få kommuner som lägger ut den kommunala upphandlingen på nätet är Göteborgs kommun. Syftet att lägga ut upphandlingarna på nätet är ett led i att skapa bättre transparens. Under 2014 har Göteborgs kommun varit mycket i media kring sina upphandlingar. Frågan om upphandlingar i Göteborg har lyfts på agendan sedan dess. Läs om Göteborgs upphandlingar.

Kritik mot kommuner och offentligheten

Från säljarnas sida framförs ofta kritik att lägsta pris alltid vinner över kvalitet och orealistiska inställelsekrav och fel förväntningar vilket exempelvis säkerhetsbranschen har skrivit om i tidningen Securityuser nr 5 2013. Annan vanlig kritik är att småföretagare inte har chans att vinna upphandlingar och att systemet är korrumperat. Få småföretag konkurrerar om upphandlingar och många upphandlingar sker i det fördolda exempelvis delas kontrakt upp i mindre delar för att hamna under beloppsgränsen på 505 800 kronor.

Kriminella organisationer har gått in i olika kommunala verksamheter som ett led för att tvätta pengar.

Men kritiken handlar inte bara om kravställningen. Tyvärr verkar andra kommuner vara sega att lägga ut sina upphandlingar och det finns en del företag som tar mycket betalt för småföretagare för att prenumerera på upphandlingarna. Det är fascinerande att kommunal och offentlig sektor inte tar till sig open-source verktyg och publicerar upphandlingarna direkt på Internet eftersom det finns mängder av pengar att spara. Det är också anmärkningsvärt att kommuner inte publicerar sina upphandlingar offentligt i högre utsträckning för att därmed öka företags medverkan i upphandlingsprocessen.

Kritik som ofta förekommer när kommunrevisorer granskar en kommuns upphandling

Vid en kommunal revision granskar man några utvalda investeringar för att se hur man arbetar. I efterhand när man granskar kommuners upphandlingar är det inte ovanligt att kritik sker kring dessa punkter:

 • Oflexibelt regelverk
 • Ingen beredskap kring nollprisanbud
 • Leverantörer har ingen F-skatt sedel eller är inte momsregisterade
 • Leverantör är filial
 • Dålig styrning och intern kontrol och dokumentation att kontroller görs
 • Avsaknad av ramavtal
 • Dålig och svag dokumentation
 • Betalning till factoringbolag som inte betalar skatter
 • Brist på rutiner
 • Direktupphandlingar när man egentligen behöver göra separata upphandlingar eller ramavtal
 • Förteckningar med ramavtal (bör vara tillgängliga i en databas)
 • Låg förankring
 • Avtal med företag som inte har organisationsnummer eller betalar in skatter och avgifter.

Anders Wijkman har skrivit en slutrapport till regeringen om den offentliga upphandlingen. Läs artikel i SVD ”Lag om offentig upphandling ska bort”.

 

Viktigt att tänka på när du svarar på ett anbud

Anbud förkastas ofta pga man missar någon detalj. Här är några tips när du svarar på en upphandling!

 • Det är oftast behörig firmatecknare som ska skriva under upphandlingen. Se upp om VD:n inte är behörig firmatecknare om han inte har en fullmakt och i sådana fall bör man skicka med fullmakten.
 • Läs alla skall krav och dubbelkolla att du får med allting
 • Om det i anbudet begärs referenser kontrollera att de kan vara referenser åt dig.
 • Om du hänvisar till ett annat företags kapacitet är det viktigt att tillhandahålla ett åtagande från det företaget man hänvisar till vilket krävs av lagen och innebär att anbudet kan förkastas.
 • I väldigt få kommuner finns avtalscontrolers och inköpare som ifrågasätter kostnaderna inom kommunerna.

 

Företag och myndigheter som är involverade i offentlig kommunal upphandling

SKL som är en medlemsorganisation kring landets kommuner och landsting. Kommunarbete.
Double check har gjort utredningar och en databas med upphandlingar.