EU lagstiftning och upphandling

En upphandling måste följa EG-rätten, vilket gör upphandlingar till en relativt invecklad process. Syftet med reglerna som finns inom EU är till för att främja konkurrensen och rörligheten på varor och tjänster.

De grundläggande principer som utgör lagstiftningen bygger på en vilja att all upphandling ska ske på marknadens villkor och att det är på så sätt de mest optimala förutsättningarna ges.

Nu har det kommit ett ntt förslag på upphandlingsdirektiv från EU
Nytt förslag på upphandlingsdirektiv från EU.