Köp av juridiska tjänster stred mot LOU

Dagens juridik rapporterar om ogiltigförklaringen av Västerås kommuns köp av juridiska tjänster.
Läs artikeln här