Miljöanpassad upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling
Miljökrav i offentliga upphandlingar.

  • Miljöstyrningsrådet utvecklar upphandlingskriterier som kan användas i kommunal upphandling.
  • Certifieringar som ISO 14001.
  • EMAS
  • Miljödiplomering

Olika kommuner ställer krav på miljön i kommunala upphandlingar.
Uppsats: Läs mer